nhn electronics v.o.s.   Nádražní 889,  535 01 Přelouč - Česká republika, / areál ELMET tel.+420  463 958 833

 

Informace

 

Používání elektrovodivého gelu pod pomocnou elektrodou.

Vzhledem k tomu, že řada lékařů užívajících Hemoron vyzkoušela používání elektricky vodivého gelu pod pomocnou elektrodou, zaujímáme k tomu toto stanovisko:

Elektrovodivý gel (např. Aquagel N) aplikujeme v tenké vrstvičce přímo na místo (na nohu), na které posléze přiložíme froté návleky (se zcela zasunutými, pomocnými, gumovými elektrodami).

 

Upozornění: Existují však dva základní druhy gelů pro aplikaci v medicíně a proto je nutné být obezřetný při aplikaci:

                 NE - sonograficky nevodivý (ten nesmíme použít, protože by byl přerušen tok proudu do těla)

                 ANO - elektricky i sonograficky vodivý (tento je možné používat)

 

Zásady aplikace: 

a)Vždy použít vodou silně nasycené návleky z třívrstvého froté - přírodního materiálu (se stěnou froté návleku u těla silnou  5mm  - tloušťka stěny návleků se zmenšuje s dobou používání)

b)Silně provlhčit místo aplikace elektrod a pokrýt ho vrstvičkou elektrovodivého gelu

c) Gel i vodu vždy použít souběžně.

Nikdy nesmí být použity gumové elektrody přímo na pokožku (u pomocné elektrody Hemoronu, ani přímo  přes elektrovodivý gel) !!!!  Vždy se musíme řídit i zásadami, které uvádí výrobce gelu v návodu.

Výhodou podmazání návleku vodivým gelem je, že se sníží frekvence zvlhčování návleků během zákroku (i když ji nelze zcela vyloučit)

Jak se má pacient chovat po zákroku?

Všeobecně je nutné pacienty upozornit na to, že přesto, že jde o zákrok šetrný, pacient po zákroku odchází bez hospitalizace, dochází při něm k cílenému uzavření vyživovacích cév hemoroidů a je nutné se po zákroku chovat ke této oblasti organismu ohleduplně a na rozumnou dobu se vyvarovat sexuálních a tanečních praktik, které mohou léčenou oblast namáhat.

Spotřební materiál

Pro zákrok jsou používány dva typy  spotřebního materiálu:

a)Návleky pomocných elektrod, jednorázové nesterilní jehly typ 2000, upevňovací pásy - zde výrobce doporučuje používat pro každého pacienta novou sadu. 

b) pomocná elektroda, nevodivý anoskop je spotřební materiál s delší dobou používání (1 a 10 let )